Wat is Woerden Werkt!

Wat is Woerden Werkt!

Woerden Werkt! is een initiatief van gemeente Woerden, waaronder initiatieven vallen die de economie en arbeidsmarkt stimuleren. Woerden Werkt! heeft als doel de economie in Woerden te versterken en is het werkende mechanisme voor de verschillende initiatieven. Ondernemers, organisaties, onderwijs, retail, inwoners en overheid ontplooien samen initiatieven die Woerden een energieke impuls geven. Hier komt de winst van samenwerken tot uiting. Woerden Werkt! is als een project begonnen en ontwikkelt zich steeds meer tot een platform waar vraag en aanbod van verschillende partijen bij elkaar komen.

Voor wie is Woerden Werkt!

Woerden Werkt! zorgt voor een meerwaarde van verschillende doelgroepen (ondernemers, organisaties, onderwijs, retail, inwoners en overheid). Onder Woerden Werkt! komen vraag en aanbod op gebied van economie en arbeidsmarkt bij elkaar. Onder Woerden Werkt! zijn verschillende resultaten ontstaan die hebben geleid tot een baan, stageplek, leerwerkplek, werkervaringsplaats en vrijwilligerswerk.Woerden Werkt! neemt deel aan het netwerk Groene Hart Werkt!