MBO Elektronica

Wat is MBO Elektronica?

Begin juni 2015 is de eerste erkende MBO Elektronica opleiding gestart in gemeente Woerden. De opleiding is het antwoord op een schreeuwend tekort aan vakmensen op dit terrein. Want in mobiele telefoons, auto’s , wasmachines , in bijna alles zit elektronica.
 
Woerdens Techniek Talent, ID College, het bedrijfsleven en gemeente Woerden hebben elkaar gevonden. Ze zijn een samenwerkingsverband aangegaan  om de Elektronica opleiding te realiseren. Dit wordt mede gerealiseerd door meet- en kallibreerbedrijf DARE!!.
Kennis van elektrotechniek en specifiek elektronica is noodzakelijk voor medewerkers van bedrijven als DARE!!. DARE!! voert hun werkzaamheden in verschillende sectoren uit die vallen onder de brancheverenigingen Federatie Het Instrument (FHI), Uneto/VNI en verschillende branches binnen de FME/CWM.
Met name de bedrijven in de sectoren in de Industriële Automatisering, Industriële Elektronica, Laboratoria Technologie, Medische Technologie en Data- Telecommunicatie zijn hard op zoek naar een passende opleiding voor nieuw en huidig personeel.
 

Wat is het doel?

Het starten van de eerste erkende MBO Elektronica opleiding in gemeente Woerden, waarmee sprake is van een goede aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt op het gebied van Elektronica. De kans voor een scholier/student wordt hiermee vergroot op de arbeidsmarkt.
 

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij de intakeprocedure zullen de bedrijven en ID College met een ‘challenge’ het kennis- en vaardighedenniveau van de kandidaat-deelnemers toetsen. Samen met het niveau van beheersing van de generieke vakken, wordt het instroomniveau bepaald. Op dat niveau start de kandidaat /deelnemer zijn opleiding. De keuzedelen worden in samenwerking ontwikkeld en uitgevoerd door de partij die daarvoor het beste is toegerust. In de loop van de opleiding maken de deelnemers met alle bedrijven kennis.
 
Door de samenwerking van branches, bedrijven en gemeenten worden  vraag en aanbod al in een vroeg stadium bij elkaar gebracht. Voor de kandidaat-deelnemers is dat een kans om hun werkterrein te verleggen naar een passende baan binnen hun sector.Aanstormend talent gaat naar een sector waar ze van harte welkom zijn. De huidige werknemers biedt dit een kans om door te groeien in het bedrijf waarin ze al werken.
 
Heb je interesse in de WTT Bedrijfsopleiding MBO Elektronica? Instroom is mogelijk vanuit bedrijfsleven, voortgezet onderwijs en her/om en bijscholers.
 

Extra informatie

Persbericht AD GH 21 maart 2015

Leaflet ID College

Meer informatie

Marlous Birkhoff
Woerdens Techniek Talent
06-51209952
info@woerdenstechniektalent.nl
 
 
AD artikel MBO Elektronica