Moespark Molenvliet

Wat is Moespark Molenvliet?

Moespark Molenvliet was het idee van enkele betrokken ondernemers die meer wilden doen om de maatschappelijke participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Wat wij zochten moest veilig, aantrekkelijk en goed bereikbaar zijn voor de inwoners van Woerden.

Om ‘in beweging te komen’ is een tuin de meest geschikte plek, laagdrempeliger kan niet. Voor iedereen is het interessant om te zien waar zijn eten vandaan komt. De gemeente was direct enthousiast en dankzij de medewerking van fruitteler Karel van Maanen konden wij aan de slag op de voormalige boomgaard tussen Molenvliet en bedrijventerrein Barwoutswaarder. Daar hebben wij in 2014 een stuk weiland omgetoverd tot een park waar allerlei mensen met elkaar kunnen samenwerken en participeren.

Voor wie is het?

Het Moespark Molenvliet is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar tot ouderen van 80 jaar. Kinderen onderhouden schooltuinen, voor jongeren zijn er werkervaringsplaatsen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben dagbesteding en ouderen doen vrijwilligerswerk. Wij geloven ook in de kracht van het kleinschalige, daarom zijn er dagelijks maximaal 20 mensen aanwezig. Samen telen wij groente en fruit voor het Stadshotel. Op de boerderij is er een houtwerkplaats en een fietsenmakerij. Van de appels uit de boomgaard maken wij cider en onze beroemde Wappelsap.

Wat is het doel?

Moespark Molenvliet is een mooie plek waar ruimte is voor verschillende doelgroepen. Door de positieve kanten van elkaars verschillen te leren zien kunnen wij ons verder ontwikkelen. Respect voor elkaar is de enige voorwaarde om mee te doen.

Onze individuele ondersteuning richt zich op het voor een ieder hoogst haalbare. Dat kunnen belevingsgerichte activiteiten zijn, voor wie graag even onder de mensen is, tot arbeidsmatige participatie voor wie het vizier op de arbeidsmarkt wil en kan richten. En alles daar tussenin.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wie een dagje mee wil draaien kan zich daarvoor aanmelden (bij de coördinator, zie onder). Het Moespark Molenvliet heeft plaats voor werkervaringsplekken, dagbesteding of vrijwilligerswerk. Een deskundige begeleider is altijd aanwezig.

‘Tot de koffie’ werken we in kleine groepjes op het land of in de werkplaatsen. Iedereen is welkom. Wij doen van alles, van lekkere grove klussen tot fijn wiedwerk. Die koffie (of eigen muntthee) die we met een bijzondere groep mensen samen drinken, smaakt dan extra lekker. Je zou niet de eerste zijn voor wie het een nieuw begin betekent.

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen via:

Els Keuris, Coördinator Moespark Molenvliet
M 06 23691975
E  ekeuris@gmail.com

en

Toon Beerens
M 0614 994 201
E info@stichtingelsa.nl