Persbericht - Aan de slag met aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Belangrijke thema’s economie en arbeidsmarkt vastgelegd door stakeholders Woerden Werkt!

Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, techniek in het onderwijs flexibeler maken en hoe om te gaan met de financiering van omscholing zijn de uitdagingen waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid het komende jaar mee aan de slag gaan.  Dat bepaalden de stakeholders gisteren gezamenlijk tijdens een energieke bijeenkomst van Woerden Werkt!

Na de start van Woerden Werkt! in 2013 zijn er al vele mooie projecten en initiatieven onder deze vlag gestart. Onder andere de Pak je Kansen-dag, de Kom binnen bij bedrijven-dag, de sollicitatieworkshops, Talent van Woerden, de Kaasacademie, de Business Coaches en recent de Ondernemersacademie. Daarnaast wil Woerden Werkt! graag pro actief aan de slag met - voor Woerden – belangrijke thema’s op het gebied van economie en arbeidsmarkt.

Opvallend
De discussie werd gevoed door recente cijfers over de economie en arbeidsmarkt in Woerden en de regio. Gesteld mag worden dat de economie herstelt en dat de werkgelegenheid voorzichtig toeneemt. Trends zijn meer ZZP’ers en meer mensen met een flexibel contract. In 2015 is het aantal WW’ers toegenomen, dit aantal daalt in augustus 2016 in Woerden en de regio. Het is nog afwachten of deze daling doorzet. Ook de bijstand neemt toe in de periode 2015-augustus 2016, maar het percentage inwoners met bijstand in Woerden is relatief laag. 

Naast overschotten op de arbeidsmarkt zijn er ook tekorten aan personeel. Dit betreft vooral personeel op hbo- en wo-niveau in de ICT, mbo- en hbo-niveau in de techniek en de verpleging en lager beroepsniveau in de bouwsector.

Uitdagingen
Ongeveer 50 deelnemers aan de bijeenkomst gisteren bepaalden samen de uitdagingen waarmee zij aan de slag gaan. Deze uitdagingen en thema’s kwamen tot stand via een interactief proces waarin zowel groepsgewijs, individueel als plenair aan onderwerpen werd gewerkt. Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt werd als belangrijkste thema genoemd. Daarnaast zouden de technische opleidingen flexibeler gemaakt moeten worden zodat adequaat gereageerd kan worden op de behoeften in het bedrijfsleven. Een intensievere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is dan gewenst. Andere uitdagingen die werd benoemd is hoe omscholing kan worden gefinancieerd en hoe organisaties kunnen worden ingericht zodat iedereen aan het werk kan.

Bijdragen
Deelnemers hebben aangegeven wat zij zelf kunnen bijdragen aan deze thema’s. Zo werd bijvoorbeeld een platform genoemd waarin ondernemers en werkzoekenden elkaar kunnen ontmoeten. Ook werd geopperd dat er meer inzicht geboden moet worden in de tekortberoepen en de tekortcompetenties zodat een betere koppeling mogelijk is tussen vraag en aanbod, onderwijs en arbeidsmarkt.

Waardevol
“Een gezonde economie en arbeidsmarkt zijn van groot belang voor Woerden en haar inwoners. En in deze participatiesamenleving is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Scholen en bedrijven zijn enthousiast over de gegevens die uit het onderzoek komen. De betrokkenheid is heel groot. In de werksessie van Woerden Werkt! zijn we hiermee aan de slag gegaan. Met een mooi resultaat: meer dan 30 acties zijn benoemd en toegezegd. Het idee om het techniekonderwijs te promoten door middel van het gebruik van rolmodellen is hier een mooi voorbeeld van. We hebben met elkaar veel waardevolle input opgehaald  in een korte tijd,” aldus wethouder Hans Haring van economische zaken en onderwijs.

Eind november gaan de stakeholders verder aan de slag met de uitwerking van de thema’s en uitdagingen.

Meer weten over bovenstaande thema’s of participeren in Woerden Werkt! ? Mail aan info@woerdenwerkt.nl.

contactpersoon voor de pers
Communicatie gemeente Woerden:
Diana Viveen, 0348 428809, 06 20094935, viveen.d@woerden.nl
Gerold Borsboom, 0348 428 827, 06 54234436, borsboom.g@woerden.nl

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.