Vacuüm Specials

Geen openstaande vacatures

Vacuüm Specials B.V. heeft zich gespecialiseerd in het engineeren, construeren en vervaardigen van componenten, deelsystemen en realiseren van projecten op turnkey-basis met betrekking tot vacuüm technische en cryogene toepassingen. Vacuüm Specials prefereert daarbij een "Partnership" relatie boven een strikte klant - leverancier relatie.

Historie
Vacuüm Specials B.V. is op 1 juli 1997 opgericht en is voortgekomen uit de afdeling "Vacuüm Specials" van Leybold B.V (nu bekend als Leybold GmbH). Bij de verzelfstandiging is het voltallig personeel in dienst gebleven, zodat ervaring en vakmanschap zijn veilig gesteld. Vacuüm Specials heeft, vanaf de oorspronkelijk start in 1975, een diversiteit aan kleine en grote projecten in binnen- en buitenland naar volle tevredenheid van de klant opgeleverd en kan zodoende bogen op een jarenlange ervaring met vacuüm- en cryogene toepassingen.

Nationale en Internationale Normen
EN ISO logoVacuüm Specials is gecertificeerd volgens ISO 3834-2 om hoogwaardig gekwalificeerd laswerk uit te voeren in roestvrijstaal. Lassers zijn gecertificeerd volgens EN-, AWS- en ASME normen door DNV, TÜV en Lloyds. Las inspectie vindt plaats door IWT/IWI/VT2 gecertificeerd personeel. Producten worden vervaardigd volgens de richtlijn voor drukvaten of proces leidingwerk. Besturingspanelen worden gebouwd in overeenstemming met Nederlandse, Engelse, Duitse of Amerikaanse (UL508A) voorschriften.

Kwaliteitsmanagementsysteem
IS9001 label 170x239Alle bedrijfsprocessen verlopen volgens vastgelegde procedures conform ISO 9001:2015. Na het verzorgen van de offerte en de acceptatie van de opdracht wordt de verdere projectvoortgang in overleg met de klant vastgelegd in een projectplanning. Hierna vindt eveneens in nauw overleg met de klant de engineering plaats met behulp van SolidEdge of AutoCAD. Nadat de tekeningen door de klant zijn goedgekeurd wordt begonnen met de fabricage, waarbij de kwaliteit continu wordt bewaakt en vastgelegd. Voor specifieke fabricageprocessen wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde toeleveranciers.

De kwaliteitscontroles die, afhankelijk van de producten, worden uitgevoerd zijn:

  • Materiaalspecificaties, gedocumenteerd met certificaten
  • Maatvoering controle rapporten
  • Oppervlakte ruwheid meting
  • Röntgen opnamen van lassen
  • Lekdichtheidscontrole met helium lekzoekapparatuur
  • Restgasanalyse met massaspectrometer
  • Installatie en/of oplevering op locatie wordt uitgevoerd door VCA gekwalificeerd personeel.
Lees meer Toon minder
Vacuüm Specials heeft geen openstaande vacatures.

Contact opnemen met Vacuüm Specials

Job-alert instellen

Vul je e-mailadres in en je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe vacatures op basis van jouw zoekopdracht.

VakgebiedWe gaan uiteraard zorgvuldig om met je gegevens. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.